Oplevelser - LOF Roskilde Greve

LOF Roskilde Greve

Viden i bevægelse

Vinterhøjskole 2018 - Global fattigdom og bæredygtig udvikling

...

FNs 17 verdensmål

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på. 

Hjem

De nye verdensmål vil gælde for alle lande – både rige og fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, som bl.a. social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på, eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer. De er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser, og er derfor nødvendige at løse i fællesskab.

Med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling vil vi på vores vinterhøjskole invitere foredragsholdere til at tale om emner som fattigdom, sundhed, sult, rent vand og bæredygtig udvikling.

Endvidere påtænker vi at besøge FN-Byen.

Pris:
Almen 1.695 kr.
Pensionist 1.335 kr.
Efterløn, arbejdsledig 1.580 kr.

Praktisk information

Vinterhøjskolen afholdes i Aagerup Sogngaard fra den 26. februar 2018 til 2. marts 2018. Aagerup Sognegården var oprindeligt en gammel lade, der blev bygget i 1920. Undervejs i processen omkring etablering af en Sognegård overvejede man, at rive bygningen ned og opføre en ny bygning helt fra grunden i "gammel" stil, men resultatet blev, at man istandsatte den eksisterende bygning. Sognegården ligge i tilknytning til Aagerup kirke. Kirken består af et romansk skib, fra 1160, med to ung gotiske tilbygninger; nemlig tårnet i vest og våbenhuset ved skibets sydside.

 • Nummer 181502 - Vinterhøjskole 2018 - Global fattigdom og bæredygtig udvikling
 • Start 26.02.18 kl. 10:00-16:00
 • Foredragsholder
 • Adresse Ågerup Sognegård, Ågerupvej 34 B, Ågerup, 4000 (kort)
  Mødelokale
 • Lektioner 5,00
 • Priser
  Almen   DKK 1695,00
  Efterlønsmodtager Roskilde   DKK 1580,00
  Arbejdsledig Roskilde   DKK 1580,00
  Pensionist Roskilde   DKK 1335,00
Dato Tid Sted Foredragsholder Kort
26.02.2018 10:00-16:00 Ågerup Sognegård Kort
27.02.2018 10:00-16:00 Ågerup Sognegård Kort
28.02.2018 10:00-16:00 Ågerup Sognegård Kort
01.03.2018 10:00-16:00 Ågerup Sognegård Kort
02.03.2018 10:00-16:00 Ågerup Sognegård Kort