Kontakt - LOF Kursuscenter

LOF Kursuscenter

Viden i bevægelse

LOF Kursuscenter Roskilde ∙ Greve

kontor på Helligkorsvej 7, 1. th

Skoleleder Lise Hansen.

Telefontid: 10,00 til 16,00 hver dag.

Mobil: 31 25 41 29

Kontortid: Onsdag fra kl. 11:00 til 15:00

                 Torsdag fra kl. 16.00 til 18.00.

Mails blive besvaret hurtigst muligt.

Hvis vi ikke lige svarer, så indtal en besked med navn og telefon nr. så ringer vi tilbage, eller send os en mail på roskilde@lof.dk

Kontoret er lukket i påskeugen. Fra fredag d. 7. april til mandag d. 17. april begge dage incl.

Postadresse:

 

LOF Kursuscenter

Helligkorsvej 7,1.th

4000 Roskilde

 

Cvr.nr. 63 94 24 13

 

Hvem er vi:

 

Skoleleder Lise Hansen   E-mail roskilde@lof.dk

 

Bestyrelse:

 

Bestyrelsen vælges på årsmødet hos LOF Kursuscenter Roskilde - Greve

Bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Olsen Vingum  (formand)    jesperovingum@godmail.fk

Jytte Skovgaard  (næstformand)    jysk@jyskov.dk 

Pernille Siegumfeldt (kasserer)    pernille@siegumfeldt.dk 

Tove Nielsen    tj.nielsen (formand for programudvalget) @outlook.dk

Bente Mathissen (sekeretær)  benteogovemathiassen@gmail.com

Jan Kock  (facebook) jankock1306@gmail.comk

Per Bloch    p_bloch@hotmail.com

Vibeke Sneistrup    vibeke@hlaug.dk

Suppleanter:

 

 

 

 

Kalender